Grupa artystyczna

Uczestnicy GRUPY ARTYSTYCZNEJ to artyści kreujący nowe trendy. Ich praca twórcza oparta jest o inspiracje czerpane ze światowych nurtów artystycznych, a także z najbliższego otoczenia, z codziennego życia i własnej intuicji. Pokazy Grupy Artystycznej można zobaczyć na największych awangardowych eventach skupiających artystów z całego świata.
występ grupy artystycznej
Warsztaty

Metoda warsztatów bazuje na pobudzaniu zmysłów i emocji różnymi metodami – poprzez dźwięk, barwę, teksturę, temperaturę, ruch.

Misja

Wyprzedzamy modę i kreujemy nowe trendy w różnych dziedzinach sztuki, będące inspiracją dla artystów, projektantów i stylistów.

Uczestnicy

Uczestnikami są artyści z całej Polski. Grupa współpracuje również z międzynarodowymi projektantami mody, stylistami i fotografami.

grupa artystyczna Macieja Wróblewskiego